Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС HD 60364-4-43:2023

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-43: Защити за безопасност. Защита срещу свръхток

Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent

Главна информация

50.20     10.03.2023 г.

50.60    7.04.2023 г.

BDS

ТК-49

Хармонизационен документ

29.120.50     91.140.50  

Обект и област на приложение

IEC 60364-4-43:2023 (E) предоставя изисквания за:
– защита на проводници под напрежение, PEN проводници, PEM проводници и PEL проводници срещу вредните ефекти, причинени от свръхток;
– съгласуване на мерките за защита от свръхток.
Това четвърто издание отменя и заменя третото издание, публикувано през 2008 г. Това издание представлява техническа редакция.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-4-43:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-4-43:2023
50.20 Начало на официално гласуване
10.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprHD 60364-4-43:2023

Въвежда IEC 60364-4-43 ED4

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход