Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
17.10.2017 г.

Главна информация

60.60     17.10.2017 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

23.020.01     23.020.10     91.010.30     91.080.13  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-4-2:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-4-2:2007/A1:2017
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1993-4-2:2007/A1:2017