Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13467:2018

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на размери, правоъгълност и праволинейност на предварително изработени изолации за тръби

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation
16.07.2018 г.

Главна информация

60.60     16.07.2018 г.

септември 2025

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира апаратурата и процедурите за определяне на размерите, правоъгълността и праволинейността на предварително изработени изолации за тръби, доставени като цели изделия, на две части или на сегменти. Прилага се за топлоизолационни продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13467:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13467:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.07.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12628:2023

Свързан проект

Въвежда EN 13467:2018