Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12807:2019

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство

LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
16.10.2019 г.

Главна информация

60.60     16.10.2019 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

23.020.35  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за проектирането, производството и изпитването по време на производство на транспортируеми споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене с воден обем от 0,5 l до 15 l включително, изложени на температура на околната среда.
Този документ се отнася само за бутилки с кръгло напречно сечение без никакви надлъжни присъединявания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/55/EC

Автомобилен превоз на опасни товари

96/49/EC

Железопътен превоз на опасни товари

96/86/EC

Transport of dangerous goods by road (94/55/EC Dir. amendment)

96/87/EC

Transport of dangerous goods by rail (96/49/EC Dir. amendment)

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12807:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12807:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.10.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12807:2019