Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-11:2018

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 11: Разтворимост на остатъците от флюси (ISO 9455-11:2017)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 11: Solubility of flux residues (ISO 9455-11:2017)
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.02.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 9455-11:2017 определя качествен метод за оценка на разтворимостта на флюсовите остатъци в избран разтворител. Методът е приложим за всички флюси от вид 1, определени в ISO 9454-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 29455-11:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-11:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-11:2017

Въвежда ISO 9455-11:2017