Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 19285:2018

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване с фазирани решетки (PAUT). Нива за приемане (ISO 19285:2017)

Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels (ISO 19285:2017)
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.02.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр.6/2018 на Официалния бюлетин.

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 19285:2017 определя нивата на приемане на ултразвуковата техника за изпитване с фазирани решетки (PAUT) при заваръчни шевове с пълен провар от феритни стомани, с минимална дебелина от 6 mm, които отговарят на нивата на качество в ISO 5817. Тези нива на приемане са приложими за индикации класифицирани в съответствие с ISO 13588.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19285:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 19285:2017

Въвежда ISO 19285:2017