Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17010:2017

Нанотехнологии. Ръководство за измерване за характеризиране на нанообекти и материали, които ги съдържат

Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
15.05.2017 г.

Главна информация

90.93     29.06.2020 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Technical Specification provides guidelines for the identification of measurands to characterize nano-objects, and their agglomerates and aggregates and to assess specific properties relevant to the performance of materials that contain them. It provides guidance for relevant and reliable measurement.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17010:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
29.06.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TS 23302:2022

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17010:2016