Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17010:2017

Нанотехнологии. Ръководство за измерване за характеризиране на нанообекти и материали, които ги съдържат

Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
15.05.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   16.03.2023 г.

Главна информация

95.99     16.03.2023 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация предоставя начини за идентифициране на измерваните величини, които характеризират нанообекти и техните агломерати и агрегати, както и за оценка на специфични свойства, свързани с работата на материалите, които ги съдържат.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 17010:2017
95.99 Отменен стандарт
16.03.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 23302:2023

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17010:2016