Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60445:2018

Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на: клеми на съоръжения, изводни краища на проводници и проводници (IEC 60445:2017)

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.02.2018 г.

август 2024

BDS

ЕРГ 2

Европейски стандарт

01.080.20     13.110     29.020     29.02     13.11  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60445:2017 е достъпен като издание, което съдържа Международния стандарт и неговата версия Redline, показваща всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание. IEC 60445:2017 се отнася за идентификацията и маркирането на клеми на електрическо оборудване като резистори, стопяеми предпазители, релета, контактори, трансформатори, въртящи се машини и, когато е приложимо, комбинации от такова оборудване (например възли) и също така се отнася до идентификацията на прекъсванията на някои означени проводници. Тя също така предвижда общи правила за използването на определени цветове или буквено-цифрови означения за идентифициране на проводници с цел да се избегне двусмислието и да се осигури безопасна работа. Тези цветове или буквено-цифровите означения на проводниците са предназначени за използване в кабели или жила, шини, електрическо оборудване и инсталации. Тази основна публикация за безопасност е предназначена основно за използване от техническите комитете при подготовката на стандарти в съответствие с принципите, залегнали в Ръководството на IEC 104 и ISO/IEC Guide 51.
Тя е със статут на основна публикация за безопасност в съответствие с Ръководство 104 на IEC. Това шесто издание отменя и заменя петото издание на IEC 60445, публикувано през 2010 г. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:
а) текстът на въведението е преместен в обхвата в съответствие с Ръководство 104 на IEC;
b) цветни кодове за идентификацията на линейни проводници на системи за постоянен ток;
с) цветен код за идентификацията на функционалния заземителен проводник;
d) актуализация на таблица А.1 с цветови кодове за проводници за постоянен ток;
е) превръщане на забележките, съдържащи незадължителни изисквания в нормативен текст;
f) терминологията е в съответствие с IEC 60050-195.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60445:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60445:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60445:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60445:2017

Въвежда IEC 60445:2017 ED6

Въвежда IEC 60445:2017/COR1:2017 ED6