Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13362:2018

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals
14.06.2018 г.
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.70     91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва съответните характеристики на геосинтетичните прегради, съдържащи полимерни геосинтетични прегради, геосинтетични прегради от глина и съдържащи битум геосинтетични прегради, когато се използват като прегради за флуид, при конструкциите на канали и подходящите методи за изпитване на тези характеристики.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13362:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13362:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13362:2018