Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13361:2018

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
14.06.2018 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.70     91.100.50  

английски  

За целите на оценяване на съответствието да се прилага хармонизирания БДС EN 13361:2007. Съвместното прилагане на стандартите е до хармонизиране на EN 13361:2018.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за съответните характеристики на геосинтетични прегради, включващи полимерни геосинтетични прегради, геосинтетични прегради от глина, използвани като флуидна преграда за вода, годна за пиене, прясна или солена вода.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13361:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13361:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13361:2018