Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15773:2018

Промишлено приложение на прахообразни органични лаковобояджийски покрития върху горещо поцинковани или шерардизирани стоманени изделия (двойни системи). Технически изисквания, препоръки и указания

Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines
16.04.2018 г.

Главна информация

60.60     16.04.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

25.220.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя споразуменията, които трябва да се сключат между клиента, извършващият поцинковането/шерардизирането, доставчиците на химикали и тези, които извършват предварителната обработка и нанасянето на прахообразните органични лаковобояджийски системи (ако те не са едно и също лице). Той също така указва качеството на поцинкованите или шерардизирани изделия, върху които трябва да се нанесат прахообразните органични лаковобояджийски покрития, и за предварителната обработка, и прахообразните органични лаковобояджийски покрития, предназначени за нанасяне върху поцинковани или шерардизирани изделия.
Този стандарт се отнася за прилагането на горещо поцинковани, шерардизирани и прахообразни органични лаковобояджийски покрития посредством контролирани производствени процеси върху изделия, състоящи се от стомана или произведени от стомана. Стандартът се отнася за горещо поцинковани продукти, поцинковани в съответствие с EN ISO 1461 и EN 10240, или продукти шерардизирани в съответствие с EN ISO 17668, както и части на тези продукти, произведени от непрекъснато поцинкована ламарина или ленти, поцинковани в съответствие с EN 10326, които след поцинковане и/или сглобяване или шерардизиране ще имат нанесено прахообразно органично лаковобояджийско покритие. Този стандарт се отнася също за продукти, които са горещо поцинковани или шерардизирани в съответствие със специфични стандарти за продукти, върху които са нанесени прахообразни органични системи.
Този стандарт може да бъде полезен при доставяне и на други органични лаковобояджийски системи (с изключение на системите за мокро боядисване).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15773:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15773:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.04.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15773:2018