Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10348-2:2019

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Поцинкована армировъчна стомана. Част 2: Продукти от поцинкована армировъчна стомана

Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel - Part 2: Galvanized reinforcing steel products
16.05.2019 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за горещо поцинкована армировъчна стомана във форма на продукти съгласно EN 10080 и обект на по-нататъшна обработка, например огънати пръти, стремена, продукти, изправени от кангали, продукти, отрязани от пръти, заварени конструкции (различни от мрежи или решетъчни греди съгласно EN 10348, част 1) и други компоненти, произведени за армиране на бетон.
Този документ не се прилага за горещо поцинкована армировка за предварително напрягане, или компоненти от такава армировка.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10348-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10348:2023

Свързан проект

Въвежда EN 10348-2:2018