Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-3:2017

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-3: Коефициент на възобновяема енергия

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
18.01.2017 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт:
а) определя коефициент на възобновяема енергия (REF) на центъра за данни;
b) специфицира методология за изчисляване и за представяне на REF;
c) предоставя информация за правилното тълкуване на REF

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-3:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-3:2016/A1:2019

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-3:2016