Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-2:2017

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
18.01.2017 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

90.00    16.06.2026 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

AC:2017-02:2017; A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира ефикасност на използване на енергията (PUE) като ключов показател за резултатност (KPI) за количествено определяне на ефективното използване на енергията под формата на електричество.
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж забележка 1 в определение 3.1.3.
Този европейски стандарт:
а) определя ефикасност на използване на енергията на (PUE) на центъра за данни;
b) въвежда категории за измерване на PUE;
c) описва връзката на този KPI с инфраструктурата на център за данни, устройствата за информационните технологии и операциите на информационните технологии;
d) определя измерването, изчисляването и отчитането на параметъра;
e) предоставя информация за правилното тълкуване на PUE.
Производните на PUE са описани в приложение Този европейски стандарт специфицира ефикасност на използване на енергията (PUE) като ключов показател за резултатност (KPI) за количествено определяне на ефективното използване на енергията под формата на електричество.
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж забележка 1 в определение 3.1.3.
Този европейски стандарт:
а) определя ефикасност на използване на енергията на (PUE) на центъра за данни;
b) въвежда категории за измерване на PUE;
c) описва връзката на този KPI с инфраструктурата на център за данни, устройствата за информационните технологии и операциите на информационните технологии;
d) определя измерването, изчисляването и отчитането на параметъра;
e) предоставя информация за правилното тълкуване на PUE.
Производните на PUE са описани в приложение C.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-2:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-2:2016/A1:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-2:2016/AC:2017-02:2017

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-2:2016