Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-4-1:2017

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-1: Общ преглед и общи изисквания за ключови показатели за резултатност

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-1: Overview of and general requirements for key performance indicators
18.01.2017 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира следното за другите стандартите в серията EN 50600 4-X:
а) обща структура,
b) терминология, определения и гранични условия за KPI на използване на ресурсите на ефективността и ефикасността на център за данни,
c) общите изисквания за KPI на използване на ресурсите на ефективността и ефикасността на център за данни,
d) общи цели за KPI на използване на ресурсите на ефективността и ефикасността на център за данни,
e) обща информация относно използването на KPIs използване на ресурсите на ефективността и ефикасността на център за данни

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-4-1:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-4-1:2016