Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 144-2:2018

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Изходящи съединители

Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
14.06.2018 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за съединителната резба, която се използва за връзка между вентила на газовата бутилка и редуциращия вентил за средствата за защита на дихателните органи с изключение на апаратите за работа под вода, в които се използва въздух, годен за дишане, кислород или кислород/азот. Той определя размерите и допустимите отклонения на съединенията, използвани при средствата за защита на дихателните органи.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 144-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 144-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 144-2:2018