Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 16957:2016

Биопродукти. Насоки за описание на жизнения цикъл до фазата на жизнения край

Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
17.10.2016 г.

Главна информация

60.60     17.10.2016 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Технически доклад

13.020.60     13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад предоставя насоки за това как да се състави описание на жизнения цикъл до фазата на жизнения край в LCA на биопродукти. Цялото третиране до жизнения край, разгледано тук, е показано на фигура 1. ЗАБЕЛЕЖКА : Редът на възможностите за жизнения край, посочен на фигура 1, спазва Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. Този списък не е изчерпателен, но пояснява съдържанието на този технически доклад.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 16957:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2016 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 16957:2016