Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17009:2019

Подови настилки, изработени от лигнифицирани материали, различни от дървесина. Характеристики, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и маркиране

Flooring of lignified materials other than wood - Characteristics, assessment and verification of constancy of performance and marking
15.08.2019 г.
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.08.2019 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

97.150  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дефинира и специфицира съответните характеристики, изисквания и подходящи методи за изпитване за определяне на годността на подови настилки, с най-малко горен слой от материали, различни от дървесина, за използване като вътрешни настилки, включително в напълно затворени помещения за обществен транспорт.
Европейските стандарти за специфични продукти за подови настилки, изработени от материали, различни от дървесина, за които се прилага този европейски стандарт, и които предлагат определения на продуктите, изисквания за допустими отклонения от размерите и други технически спецификации, са следните:
- Бамбукови подови настилки (ENYRRR),
- Палмови подови настилки (EN ZZZZZ).
Този европейски стандарт предоставя също оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и изискванията за маркиране на тези продукти.
Този европейски стандарт обхваща продукти за подови настилки, изработени от материали, различни от дървесина, които могат да бъдат или да не бъдат обработени за подобряване на тяхната реакция на огън или тяхната дълготрайност срещу биологични агенти.
Този европейски стандарт не се прилага за:
- подови настилки, произведени специално за подобряване на тактилността и ориентацията,
- продукти за дървен паркет, обхванати от EN 14342,
- продукти за ламиниран паркет, обхванати от EN 14041.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17009:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17009:2019