Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12944-4:2018

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 4: Видове повърхност и подготовка на повърхността (ISO 12944-4:2017)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)
15.03.2018 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

25.220.10     87.020     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12944-4:2017 обхваща следните видове повърхности на стоманени конструкции, състоящи се от въглеродна или нисколегирана стомана, и тяхната подготовка:
- повърхности без покритие;
- повърхности, с покритие от цинк, алуминий или техните сплави, нанесено чрез термично разпръскване;
- горещопоцинковани повърхности;
- електропоцинковани повълхности;
- галванизирани повърхности;
- повърхности, боядисани с грунд за предварителна подготовка;
- други боядисани повърхности.
ISO 12944-4:2017 определя редица степени на подготовка на повърхността, но не уточнява никакви изисквания за състоянието на подложката преди подготовката на повърхността.
Силно полирани повърхности и грубо обработени повърхности не са обект на стандарт ISO 12944-4:2017.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12944-4:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12944-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12944-4:2017

Въвежда ISO 12944-4:2017