Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13943:2018

Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:2017)

Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

01.040.13     13.220.01  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 13943:2017 определя терминологията, свързана с пожарната безопасност, използвана в стандартите за пожар в ISO и IEC.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13943:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13943:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13943:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13943:2017

Въвежда ISO 13943:2017