Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 18278-3:2018

Електросъпротивително заваряване. Заваряемост. Част 3: Процедури за оценка на заваряемостта при свързване с точково заваряване (ISO 18278-3:2017)

Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding (ISO 18278-3:2017)
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.02.2018 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 18278-3:2017 уточнява процедури за определяне на приемливия обхват на заваръчния ток и дълготрайността на електрода за свързване с точково заваряване, отнасящ се за електросъпротивително точково заваряване, което е сравнимо със свързване чрез лепене.
ISO 18278-3:2017 се прилага за оценка на заваряемостта на готови модули от метални листове с покритие и без покритие с отделни дебелини от 0,4 mm до 6,0 mm.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18278-3:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18278-3:2017

Въвежда ISO 18278-3:2017