Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 16663:2017

Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Определяне на емисии от средство за защита на обработена дървесина в околната среда. Продукти от дървесина, изложени при условия на употреба клас 3 (необлицовани, които не са в контакт с почва). Полуполигонен метод

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method
18.01.2017 г.

Главна информация

90.92     18.11.2021 г.

BDS

ТК-33

Техническа спецификация

13.020.30     71.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод за определяне на активните съставни части или на други химични съединения извлечени от средство за защита на обработена дървесина чрез полу-полеви метод за изпитване, при клас на използване 3 (на открито над земята). Обработената дървесина със средство за защита може да се изпитва със или без последващо повърхностно покритие или друга обработка срещу пропускане на вода. Методът е приложим за изпитване на средства за защита от търговската мрежа, или експериментални средства за защита или системи за боядисване, които се прилагат за недълготраен дървен материал чрез методи, подходящи за търговската практика.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TR 16663:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16663:2017
90.92 Решение за преработване на стандарт
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 16663:2016