Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17004:2017

Механични продукти. Условия за създаване на модели за предаване на информация за околната среда с отчитане на секторните особености

Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities
18.01.2017 г.

Главна информация

60.60     18.01.2017 г.

BDS

ТК-0/ПС-4

Технически доклад

13.020.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Technical Report provides guidance on how to apply existing communication models regarding environmental concerns to mechanical products.
Carrying out communication models for environmental performances of mechanical products can be relevant for several entities, e.g. single companies, enterprises, collective bodies (trade associations, standardization committees, etc.) and others.
On the one hand side, mechanical products represent a large variety of non-uniform items. They can be characterized by several properties distinguishing them from each other. On the other hand side, various generic standards/standard-series are existent addressing on how to communicate environmental issues.
This Technical Report provides a consistent approach on how to match a particular mechanical product with an appropriate generic standard.
In order to do so, this Technical Report contains criteria to cluster the great variety of mechanical products into categories. Based on this categorization, existing standards concerning environmental performance communication are evaluated with regards to their suitability.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17004:2017
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2017 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17004:2016