Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10164:2019

Стоманени изделия с подобрени деформационни характеристики перпендикулярно на повърхността на изделието. Технически условия на доставка

Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
14.02.2019 г.

Главна информация

60.60     14.02.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50     77.140.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира деформационни характеристики, перпендикулярно на повърхността на продукта.
Този документ може да бъде прилаган като допълнение към всички продуктови стандарти за плоски продукти и профили от напълно спокойни стомани, с изключение на неръждаеми стомани. Той обхваща продукти с номинална дебелина (t) между 15 mm и 400 mm от стомани със специфицирана минимална горна граница на провлачане ReH или условна граница на провлачане Rp0,2 ≤ 960 MPa), за които се изискват подобрени характеристики по направление на дебелината.
Този документ може да да бъде прилаган към други видове стомана, ако това е съгласувано по време на поръчката.
Този документ може да да бъде прилаган за продукти с дебелина между 10 mm ≤ t <15 mm, ако това е съгласувано по време на поръчката. Виж вариант 1.
Този документ може да да бъде прилаган за продукти с дебелина t > 400 мм, ако това е съгласувано по време на поръчката. Виж вариант 2.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10164:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10164:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10164:2018