Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62056-6-2:2018

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM (IEC 62056-6-2:2017)

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
16.07.2018 г.

Главна информация

60.60     16.07.2018 г.

октомври 2026

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110     91.140.50     17.22     35.11  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62056-6-2:2017 определя модел на измервателния уред, както се вижда чрез неговия комуникационен интерфейс(и). Общите градивни елементи се дефинират чрез обектно-ориентирани методи под формата на интерфейсни класове за моделиране на измервателните уреди от прости до много сложни функционалности. Приложения от A до F (информационни) предоставят допълнителна информация, свързана с някои класове интерфейси. Това трето издание отменя и заменя второто издание на IEC 62056-6-2, публикувано през 2016 г. То представлява техническа ревизия. Значителните технически промени в сравнение с предходното издание са изброени в Приложение F (Информационно).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 62056-6-2:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62056-6-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.07.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-6-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62056-6-2:2018

Въвежда IEC 62056-6-2:2017 ED3