Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1092-1:2018

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
18.09.2018 г.

Главна информация

60.60     18.09.2018 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт за единична серия фланци определя изискванията за кръгли стоманени фланци в PN обозначения PN 2,5 до PN 400 и номинални размери от DN 10 до DN 4000.
Този европейски стандарт определя типовете фланци и техните облицовки, размери, допуски, резба, размери на болтовете, покритие на повърхността на фланцовата повърхност, маркировка, материали, класове налягане/температура и приблизителни маси на фланците. За целите на този европейски стандарт, "фланците" включват също и навити краища и пръстеновиден уплътнител.
Този европейски стандарт се прилага за фланци, произведени в съответствие с методите, описани в таблица 1.
Негазови тръбни присъединителни част са извън обхвата на настоящия европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014

ОТМЕНЕН
БДС EN 1092-1:2008+A1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1092-1:2018/A1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1092-1:2018