Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4126-1:2013/A1:2016

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016)

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves - Amendment 1 (ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016)
15.11.2016 г.

Главна информация

60.60     15.11.2016 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

13.240  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4126-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4126-1:2013/A1:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4126-1:2013/A1:2016

Въвежда ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016