Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-39:2019

Осигуряване на продукти за космическа техника. Част 70-39: Заваряване на метални материали за летателни технически средства

Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware
14.02.2019 г.

Главна информация

60.60     14.02.2019 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

25.160.10     49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя процесите и изискванията за осигуряване на качеството на различните видове заваряване на метали (ръчно, автоматично, полу-автоматично и машинно, прилагани за полети в космоса. Стандартът се отнася за всички процеси на заваряване, използвани за присъединяване на метални материали, прилагани при полети в космоса. Той включва, но не ограничава:
- електродъгово заваряване с волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ (GTAW) / волфрамов електрод в защитна среда от инертен газ (TIG) (процес 14)
- защитно-газово електродъгово заваряване (GTAW) / топящ се електрод в защитна среда от инертен газ (MIG) (МИГ заваряване) (процес 13)
- плазменодъгово заваряване (PAW) / преминаваща плазмена дъга (PTA), (процес 15)
- електроннолъчево заваряване (EBW) (процес 51)
- лазерно заваряване (LBW) (процес 52)
- заваряване чрез триене (процес 43)
- магнитно импулсно заваряване (процес 442)
- нишковидно заваряване чрез триене (процес 42)
- заваряване чрез въртене и триене (процес 42)
Конкретните номера на процесите са дадени в списък в съответствие със стандарт ISO 4063.
Този стандарт не се отнася за ремонтиране чрез заваряване.
Този стандарт може да бъде адаптиран за конкретни параметри и ограничения на проекти за космоса в съответствие с ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-39:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-39:2018