Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 4604:2016

Смеси от киселиноустойчиви минерални брашна за киселиноустойчиви строителни разтвори и бетони. Технически изисквания и методи за изпитване

Acid-resistant mineral flour mixtures for acid-resistant mortars and concretes. Specifications and test methods
15.12.2016 г.

Главна информация

90.93     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.15     91.100.30  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за механични смеси от киселиноустойчиви минерални брашна (кварцово, диабазово, андезитово, базалтово или перлитово) и натриев силикофлуорид съгласно БДС 3532:1982, втвърдяващи се след прибавяне на воден разтвор от натриев силикат, съответстващ на БДС 2284:1974, или калиев силикат, съответстващ на БДС 7401:1978, с модул от 2,6 до 3,0 и плътност от 1,40 до 1,45 g/cm3 (водно стъкло). Смесите от киселиноустойчиви минерални брашна и натриев силикофлуорид се използват за приготвяне на киселиноустойчиви разтвори и бетони, а също и на изделия и конструкции от тях.
Не се допуска използването на смесите от киселиноустойчиви минерални брашна с натриев силикофлуорид за обекти, подложени на действието на вода, алкални среди, флуороводородна и силикофлуороводородна киселина, сярнокисели и фосфорнокисели среди при променлив режим (навлажняване и изсушаване) и разредени разтвори от киселини. При използването им в хранителната промишленост трябва да се имат предвид токсичните свойства на натриевия силикофлуорид.
Не се допуска използването на перлитови киселиноустойчиви смеси освен в горните агресивни среди и за изолации на ТЕЦ-ови комини и газоходи.
В стандарта са включени химични методи за изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 4604:1987

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 4604:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.02.2023 г.