Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10038:2017

Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване

Crushed natural additive materials for fire-resistant concrete and mortars. Technical requirements and test methods
16.03.2017 г.

Главна информация

90.93     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.15     91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за трошени добавъчни материали, получени от натрошаването на здрави скали, несъдържащи кварц, калцит, зеолити и аморфен силициев двуокис, предназначени за направа на огнеупорни бетони със свързващо вещество портландцимент, използвани в неагресивна среда, при работна температура до 650 °С

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10038:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10038:2017
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.02.2023 г.