Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 12926:2020

Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алуминат

Cement. Determination of mineral composition of the clinker and the tricalcium aluminate content

Главна информация

30.98     29.12.2021 г.

BDS

ТК-4

Чисто национален стандарт

91.100.10  

Обект и област на приложение

В този български стандарт е определен метод за химически анализ на портланцимент, сулфатоустойчив портланцимент, пуцоланов цимент, сулфатоустойчив, пуцоланов цимент и цимент с умерено топлоотделяне, които съдържат добавки от трас и пясък и гипс за изчисляване минералния състав на клинкера.
Този метод на изпитване обхваща директното определяне на минералния състав на портландцимент или портландциментов клинкер чрез количествен рентгено-фазов анализ. Стандартът обхваща следните фази (клинкерни минерали): алит (трикалциев силикат), белит (дикалциев силикат), алуминат (трикалциев алуминат), ферит (четирикалциев алумо-ферит), периклаз (магнезиев оксид), гипс (калциев сулфат дихидрат), базанит (калцив сулфат полухидрат), анхидрит (калциев сулфат) и калцит (калциев карбонат).
Този метод за изпитване определя общите принципи на аналитичната процедура, без да дава описание на детайлите. Описани са препоръчителните процедури, без да се посочва някоя от тях. При избор на конкретна процедура, изпитващият специалист трябва да демонстрира чрез анализ на сертифициран сравнителен материал (ССМ), че тя осигурява приемлива точност и разсейване на резултатите.
Стандартът не се отнася до цименти, съдържащи добавки, шлак и варовик.

Жизнен цикъл

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС 12926:2020
30.98 Отхвърлен проект
29.12.2021 г.