Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 16355-5:2020

Приложение на статистически и свързани методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 5: Стратегия за решение (ISO 16355-5:2017)

Applications of statistical and related methods to new technology and product development process — Part 5: Solution strategy
21.12.2020 г.

Главна информация

90.93     25.08.2022 г.

90.20    15.07.2027 г.

BDS

ТК-12

Международен стандарт

03.120.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва процеса на разработване на стратегия за решение за нови продукти. Тъй като организациите могат да се обърнат към новия си процес на разработване на продукти чрез насочен към клиента или технологичен набор от решения, този документ обяснява и двете алтернативи. Той предоставя препоръки за използването на приложимите инструменти и методи, предлагайки насоки за превръщане на гласа на клиента (VOC) и гласа на заинтересованата страна (VOS) в атрибути на продукт, услуга, информация и процес, прехвърляйки приоритетите на клиента и нуждите на заинтересованите страни в приоритетите за тези атрибути, а след това разработването на планове за технологии, разходи и надеждност за атрибутите.
Потребителите на този документ включват всички организационни функции, необходими за осигуряване на удовлетвореността на клиентите, включително бизнес планиране, маркетинг, продажби, научноизследователска и развойна дейност (R&D), инженеринг, информационни технологии (IT), производство, доставки, качество, производство, обслужване, опаковане и логистика , поддръжка, тестване, регулиране и други фази в хардуер, софтуер, услуги и системни организации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 16355-5:2020
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.08.2022 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС ISO/AWI 16355-5:2021

Свързан проект

Въвежда ISO 16355-5:2017