Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60335-2-53:2011/A1:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна (IEC 60335-2-53:2011/A1:2017, IEC 60335-2-53:2011/A1:2017/COR1:2017)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins

Главна информация

60.55     1.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.100.10     13.12     13.120  

Обект и област на приложение

Съдържанието на поправката от март 2017 г. е включено в тази версия.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-53:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-53:2011/A1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-53:2011/A1:2023

Въвежда IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017 ED4

Въвежда IEC 60335-2-53:2011/AMD1:2017/COR1:2017 ED4