Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 37001:2016

Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
15.12.2016 г.
12.07.2017 г.

Главна информация

90.92     14.10.2022 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

03.100.70     03.100.02     03.100.01  

английски   български  

Поправка към изданието на български език, обявена в бр. 3/2021 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания и дава указания за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на система за управление на противодействието на подкупите. Системата може да бъде самостоятелна или може да бъде интегрирана в цялостната система за управление. Настоящият документ разглежда следното във връзка с дейността на организацията:
a) подкуп в публичния, частния и нетърговския сектори;
b) подкуп от организацията;
c) подкуп от персонала на организацията, действащ от името на организацията или в нейна полза;
d) подкуп от бизнес партньорите на организацията, действащи от името на организацията или в нейна полза;
e) подкуп на организацията;
f) подкуп на персонала на организацията, във връзка с дейностите на организацията;

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 37001:2016
90.92 Решение за преработване на стандарт
14.10.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 37001:2016/Поправка 1:2021

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС ISO/CD 37001:2023

Свързан проект

Въвежда ISO 37001:2016