Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12390-15:2019

Изпитване на втвърден бетон. Част 15: Адиабатен метод за определяне на топлина, отделена от бетона по време на неговото втвърдяване

Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process
19.09.2019 г.
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е специфицирана процедурата за определяне отделянето на топлина от бетона по време на неговото втвърдяване по адиабатен метод.
Изпитването е подходящо за пробни тела с декларирана стойност D на най-едрата фракция на добавъчния материал, действително използван в бетона (Dmax), не по-голяма от 32 mm.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12390-15:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12390-15:2019