Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
16.04.2018 г.
16.04.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   19.09.2023 г.

Главна информация

95.99     19.09.2023 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

13.100     03.100.70  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по ЗБР.

Този документ е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на ЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности.

Този документ помага на организацията да постигне предвидените резултати от системата за управление по ЗБР. В съответствие с политиката по ЗБР на организацията, предвидените резултати от системата за управление на ЗБР включват:
a) постоянно подобряване на резултатността по ЗБР,
b) изпълнение на законовите изисквания и други изисквания;
c) постигане на целите по ЗБР.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 45001:2018
95.99 Отменен стандарт
19.09.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 45001:2023

Свързан проект

Въвежда ISO 45001:2018