Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12944-3:2018

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 3: Правила при проектиране (ISO 12944-3:2017)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:2017)
15.03.2018 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

87.020     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12944-3:2017 се отнася за основните критерии за проектиране на стоманени конструкции, които да бъдат покрити със защитни лаковобояджийски системи, за да се избегне преждевременна корозия и разграждане на покритието или конструкцията. Той дава примери за подходяща и неподходяща конструкция, показва как могат да бъдат избегнати проблемите при нанасянето, проверката и поддържането на лаковобояджийските системи. Предвиждат се и мерки при проектиране, които улесняват манипулирането и транспорта на стоманените конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12944-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12944-3:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12944-3:2017

Въвежда ISO 12944-3:2017