Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12944-2:2018

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 2: Класификация на околните среди (ISO 12944-2:2017)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:2017)
15.03.2018 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

87.020     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12944-2:2017 се отнася за класификация на основните среди, на влиянието които са изложени стоманените конструкции, и корозионната агресивност на тези среди. ISO 12944-2:2017
- определя категориите атмосферна корозионна агресивност въз основа на загуба на маса (или загуба на дебелина) на стандартни образци и описва типични естествени атмосферни среди, на въздействиено на които са изложени стоманени конструкции, давайки съвети за оценката на корозионната агресивност,
- описва различните категории на околната среда за конструкции, потапени във вода или заровени в почвата, и
- дава информация за някои специални корозионни натоварвания, които може да доведат до значително увеличаване на степента на корозия или да поставят по-високи изисквания към експлоатационните показатели на защитната лаковобояджийска система.
Корозионното натоварване, свързано с определена категория на околната среда или корозионната агресивност, представлява един от основните параметри, регулиращи избора на защитни лаковобояджийски системи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12944-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12944-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12944-2:2017

Въвежда ISO 12944-2:2017