Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12944-1:2018

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:2017)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:2017)
15.03.2018 г.
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

87.020     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12944-1:2017 определя обекта и областта на приложение на ISO 12944 (всички части). В него са дадени някои основни термини и определения и общо въведение към другите части на ISO 12944. Освен това тази част включва обща декларация за здравето, безопасността и опазването на околната среда и насоки за използване на ISO 12944 (всички части) за даден проект.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12944-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12944-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12944-1:2017

Въвежда ISO 12944-1:2017