Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12569:2018

Топлинни характеристики на сгради и материали. Определяне на степента на специфичния въздухообмен в сгради. Метод с индикатор за разреждане на газове (ISO 12569:2017)

Thermal performance of buildings and materials - Determination of specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2017)
15.03.2018 г.

Главна информация

60.60     15.03.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12569:2017 установява методи за получаване на степента на специфичния въздухообмен в сградни пространства (които се считат за една зона), с използване на газ.
Методите за измерване се прилагат в помещения, където са удовлетворени комбинирани условия по отношение на равномерната концентрация на газ, измерване на концентрацията на изпуснатия газ, ефективна смесена зона и/или нестабилна вентилация.
ISO 12569:2017 предоставя три метода за измерване с използване на газ: метод на разлагане на концентрацията, метод на продължителна доза и метод на постоянна концентрация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12569:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12569:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.03.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN ISO 12569:2017/A1:2019

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12569:2017

Въвежда ISO 12569:2017