Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62949:2017

Специфични изисквания за безопасност на устройства/съоръжения за свързване към информационни и комуникационни мрежи (IEC 62949:2017)

Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks
17.08.2017 г.

Главна информация

60.60     17.08.2017 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160     35.020     33.16     35.02  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62949:2017 се прилага за интерфейса на устройства/съоръжения, проектирани и предназначени за свързване като комуникационен терминал към мрежово крайно устройство на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 41003:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62949:2017
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62949:2017

Въвежда IEC 62949:2017 ED1