Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16994:2016

Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на сяра и хлор (ISO 16994:2016)

Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine (ISO 16994:2016)
17.10.2016 г.
18.05.2020 г.

Главна информация

60.60     17.10.2016 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

75.160.40     27.190  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16994:2016 описва методи за определяне на общото съдържание на сяра и хлор в твърди биогорива. Той специфицира два метода за разлагане на горивото и различни аналитични техники за количествено определяне на елементите в разтворите.
Използването на автоматизирани съоръжения също е включено в ISO 16994:2016, при условие, че валидирането е извършено както е специфицирано и че експлоатационните характеристики са подобни на онези от метода, описан в ISO 16994:2016,

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 16994:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16994:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16994:2016

Въвежда ISO 16994:2016