Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16993:2016

Твърди биогорива. Превръщане на аналитични резултати от една база в друга (ISO 16993:2016)

Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another (ISO 16993:2016)
17.10.2016 г.

Главна информация

60.60     17.10.2016 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16993:2016 дава формули, които позволяват аналитичните данни, свързани с твърдите биогорива, да бъдат изразени при различни бази, за обща употреба. Внимание се обръща на корекции, които могат да бъдат приложени към някои определени стойности за твърди биогорива, преди тяхното изчисляване при други бази.
В приложение А са дадени средства за проверка на достоверността на резултатите от анализа. В приложение B са дадени преводни коефициенти за изчисляване в други единици. Приложение C е ръководство за използването на валидирани параметри, които може да се намерят в аналитичните стандарти на ISO/TC 238.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 16993:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16993:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16993:2016

Въвежда ISO 16993:2016