Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60900:2018

Работа под напрежение. Ръчни инструменти за употреба до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение (IEC 60900:2018)

Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

английски  

AC:2019-02:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60900:2018 се прилага за изолирани, изолационни и хибридни ръчни инструменти, използвани за работа под напрежение или близо до части под напрежение при номинално напрежение до 1000 V AC и 1500 V DC. Продуктите, проектирани и произведени съгласно този документ, допринасят за безопасността на потребителите, при условие че се използват от квалифицирани лица, в съответствие с методите за безопасна работа и инструкциите за употреба (когато е уместно). Този документ е изготвен в съответствие с изискванията на IEC 61477, където е приложимо. Продуктите, обхванати от този документ, могат да окажат въздействие върху околната среда по време на някои или всички етапи от жизнения цикъл. Тези въздействия могат да варират от леки до значителни, краткосрочни или дългосрочни и да се случват на глобално, регионално или местно равнище. Този документ не включва изисквания и разпоредби за изпитване за производителите на продуктите или препоръки към потребителите на продуктите за подобряване на околната среда. Това четвърто издание отменя и замества третото издание, публикувано през 2012 г. Това издание представлява техническа ревизия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60900:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60900:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60900:2018/AC:2019-02:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60900:2018/AC:2020-05:2020

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60900:2018

Въвежда IEC 60900:2018 ED4