Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13814-2:2019

Безопасност на развлекателни превозни средства и съоръжения за забавление. Част 2: Функциониране, поддръжка и експлоатация

Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава минималните необходими изисквания за осигуряване на безопасността при поддръжка, функциониране, контрол и изпитване на увеселителни возила и съоръжения, предназначени за монтаж както многократно без намаляване или загуба на цялостта, така и временно или постоянно в панаири или увеселителни паркове и други места. Този документ не обхваща неподвижни трибуни, строителни обекти, скелета, подвижни земеделски конструкции и детски увеселителни съоръжения, работещи с обикновени монети, за поемане на не повече от две деца.
Съществуващи национални правила за безопасност на работещите не са обхванати в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13814:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13814-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13814-2:2019