Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13814-1:2019

Безопасност на развлекателни превозни средства и съоръжения за забавление. Част 1: Проектиране и производство

Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава минималните необходими изисквания за осигуряване на безопасността при проектиране, оразмеряване, производство и монтаж на преместваеми, временно или постоянно монтирани машини и съоръжения, предназначени за използване от лица като занимания за свободно време напр. въртележки, люлки, гондоли, виенски колела, влакчета, улеи, трибуни, мембранни или текстилни конструкции, сергии, сцени, места за представления и конструкции за артистични демонстрации във въздуха. Изброените продукти са наречени увеселителни съоръжения, които са предназначени за монтаж както многократно без намаляване или загуба на цялостта, така и временно или постоянно в панаири или увеселителни паркове и други места. Този документ не обхваща неподвижни трибуни, строителни обекти, скелета, подвижни земеделски конструкции и детски увеселителни съоръжения, работещи с обикновени монети, за поемане на не повече от две деца.
Въпреки това този документ може да бъде използван при проектирането на други подобни конструкции или средства за превоз на пътници, които не са специално посочени тук.
Съществуващи национални правила за безопасност на работещите не са обхванати в този документ.
Този документ е приложим за производство и извършване на основни промени на увеселителните съоръжения и возила, произведени за проекти след действителната дата на публикуване.
Този стандарт не се прилага за производство на вече съществуващи проекти, конструирани в съответствие с EN 13814:2004 за период от 5 години след публикуване на настоящия стандарт.
Проектът на стандарта EN 13814-3 съдържа изисквания за контрол по време на конструиране, производство и експлоатация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13814:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13814-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13814-1:2019