Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-16:2003/A11:2019

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers
15.01.2019 г.

Главна информация

60.60     15.01.2019 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Deals with the safety of electric food waste disposers for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. This standard does not apply to portable food waste disposers; food waste disposers of the incinerator type; appliances intended exclusively for industrial or commercial purposes; appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapor or gas).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-16:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-16:2003/A11:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-16:2003/A11:2018