Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61472:2013/AC:2015

Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни разстояния за системи с обхват от 72,5 kV до 800 kV променливо напрежение. Метод за изчисление (IEC 61472:2013/COR1:2015)

Live working - Minimum approach distances for a.c systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
18.01.2016 г.

Главна информация

60.60     18.01.2016 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

Изтегли

БДС EN 61472:2013/AC:2015 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61472:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61472:2013/AC:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61472:2013/AC:2015

Въвежда IEC 61472:2013/COR1:2015 ED3