Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60335-2-105:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (IEC 60335-2-105:2016 )

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
14.04.2022 г.

Главна информация

60.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.12     97.17     13.120     97.170  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-105:2016 се занимава с безопасността на електрическите многофункционални душ кабини и електрически отделни многофункционални душ кабини за бита и подобни цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Уредите, които не са предназначени за нормална битова употреба, но които въпреки това могат да представляват източник на опасност за обществеността, като уреди, предназначени да се използват от неспециалисти в хотели, фитнес центрове и подобни места, попадат в обхвата на този стандарт.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A11:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A2:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-105:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.04.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2022

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-105:2021

Въвежда IEC 60335-2-105:2016 ED2