Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15232-1:2017

Енергийни характеристики на сгради. Част 1: Въздействие на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление. Модули М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Energy Performance of Buildings - Energy performance of buildings - Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
12.07.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   17.08.2022 г.

Главна информация

95.99     17.08.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10     97.120  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies:
- a structured list of control, building automation and technical building management functions which contribute to the energy performance of buildings; functions have been categorized and structured according to building disciplines and so called Building automation and control (BAC);
- a method to define minimum requirements or any specification regarding the control, building automation and technical building management functions contributing to energy efficiency of a building to be implemented in building of different complexities;
- a factor based method to get a first estimation of the effect of these functions on typical buildings types and use profiles;
- detailed methods to assess the effect of these functions on a given building.
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1.
NOTE 1 In CEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15232:2012

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15232-1:2017
95.99 Отменен стандарт
17.08.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52120-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 15232-1:2017